Start

Välkommen till Riksteatern Uppsala län!

Riksteatern Uppsala län är ett regionalt samarbetsorgan för de lokala arrangörsföreningarna/teaterföreningarna som arrangerar professionell teater på sin fritid. Vi ger dessa verksamhetsstöd genom fortbildning, utbudsdagar och samordning av marknadsföring och information.

Från och med 1 januari 2017 har vi inte längre någon personal eller kansli. Teaterkonsulenten finns placerad på Kulturenheten Teater, Region Uppsala och är ett bollplank och stöd för styrelsen i olika typer av samarbeten. Teaterkonsulenten har också ett uppdrag att stötta de lokala riksteaterföreningarna – både praktiskt och strategiskt.

Ordförande för Riksteatern Uppsala län är Christina Forsberg och nås på e-post: christina.forsberg@brygganshandelsbod.se
Teaterkonsulenten Anneli Olsson nås på e-post: anneli.olsson@regionuppsala.se