Start

Välkommen till Riksteatern Uppsala län!

Riksteatern Uppsala län är ett regionalt samarbetsorgan för de lokala arrangörsföreningarna/teaterföreningarna som arrangerar professionell teater på sin fritid. Vi ger dessa verksamhetsstöd genom fortbildning, utbudsdagar och samordning av marknadsföring och information.

Från och med 1 januari 2017 har vi inte längre någon personal eller kansli. Men teaterkonsulenten flyttar in på Kulturenheten Teater, Region Uppsala och blir i fortsättningen ett bollplank och stöd för styrelsen i olika typer av samarbeten.

Ordförande är Christina Forsberg  christina.forsberg@brygganshandelsbod.se

Presentation av verksamheten i Uppsala län (PDF)