Arrangörsstöd

 

kasperteaterNy blankett och ny handläggning!

Landstingets arrangörsstöd för teater handläggs från och med den 1 januari 2017 på Kulturenheten Teater, Region Uppsala! Eftersom teaterkonsulenten flyttat över verksamhet och anställning till Region Uppsala så innebär det att handläggningen av arrangörsstödet flyttar med och att en ny blankett ska användas. Den gamla blanketten kommer naturligtvis att gälla tills den helt har fasats ut. Mer information och arrangörsstödsblankett finns på www.regionuppsala.se/arrangorsstod-teater

Kontakta gärna teaterkonsulenten på tfn 072-141 26 44 eller anneli.olsson@regionuppsala.se

 


 

Riksteaterns småplatsstöd

handläggs fortfarande av Riksteatern Uppsala län och blanketten hittar du här:

 arrangörsstödsblankett 2017

 


Uppsala kommuns arrangörsstöd

Om ni har några frågor kring detta är ni välkomna att kontakta Susanne Qvist, 018-727 83 35 eller susanne.qvist@uppsala.se