Arrangörsstöd

 

kasperteaterNy blankett och ny handläggning!

Landstingets arrangörsstöd för teater handläggs från och med den 1 januari 2017 på Kulturenheten Teater, Region Uppsala! Eftersom teaterkonsulenten flyttat över verksamhet och anställning till Region Uppsala så innebär det att handläggningen av arrangörsstödet flyttar med och att en ny blankett ska användas. Den gamla blanketten kommer naturligtvis att gälla tills den helt har fasats ut. Mer information och arrangörsstödsblankett finns på www.regionuppsala.se/arrangorsstod-teater

Handläggare för arrangörsstödet är Kajsa Bilius som nås på kajsa.bilius@regionuppsala.se

 

 


 

Riksteaterns småplatsstöd – viktig information!

Från och med 1 januari 2018 upphör Riksteaterns småplatsstöd och man kan därför inte längre ansöka om stödet från Riksteatern Uppsala län. För mer information kontakta gärna teaterkonsulent Anneli Olsson anneli.olsson@regionuppsala.se

 


 

Uppsala kommuns arrangörsstöd

Om ni har några frågor kring detta är ni välkomna att kontakta Susanne Qvist, 018-727 83 35 eller susanne.qvist@uppsala.se