Kontakt

Riksteatern Uppsala läns styrelse:                   

Styrelsens ordförande heter Christina Forsberg och nås på christina.forsberg@brygganshandelsbod.se
Övriga styrelseledamöter är:
Sonja Dubiel, vice ordförande, dubiel.sonja@gmail.com
Barbro Johansson, kassör, lingonet27@hotmail.com
Britt Mattsson, ledamot, britt.lars.mattsson@gmail.com
Pamela Häger Karlqvist, ledamot, tordkarl@live.com
Ann-Cathrin Larsson, ledamot, anncathrin.larsson@gmail.com
Göran Pilström, ledamot, pilstrom.mapi@telia.com

 

Länets riksteaterföreningar har sina hemsidor med kontaktuppgifter:

www.enkoping.riksteatern.se

www.tierp.riksteatern.se

www.uppsala.riksteatern.se

www.osthammar.riksteatern.se