20 Sep

Förstå världen - Möt Radiokorrespondenterna

Världen är idag både uppkopplad och sammankopplad. Hackerattacker från ett land kan påverka valkampanjen i ett annat, konflikter och svält i en region får följder för migrationen i världen, klimatbeslut i supermakternas huvudstäder får konsekvenser för oss alla.
I en tid då journalistik och yttrandefrihet är under attack på flera håll runtom i världen, är det viktigare än någonsin att journalister finns på plats och rapporterar om det som händer. För att förstå omvärlden krävs närvaro och kunskap. Historier från hela världen och korrespondenternas verklighet står i centrum under kvällen.

Datum: 2016-09-20

Tid: 17:30

Plats: Uppsala, Reginateatern