22 Nov

Agnes

Agnes är ett modernt drömspel om Agnes von Krusenstjerna, en författare som var långt före sin tid när det gällde att skriva om kvinnors liv och sexualitet. Agnes är en personlig, poetisk och stark föreställning om ett kvinnligt liv och konstnärskap. Föreställningen gestaltar von Krusenstjernas liv som kvinna och yrkesarbetande konstnär. Hon skrev om ämnen som än idag anses vara tabu, såsom kvinnlig sexualitet, psykisk sjukdom och kvinnors möjligheter att välja bort barn och man. Den psykiska sjukdomen finns invävd i hennes liv och Agnes berättar om utsattheten i att leva med psykisk ohälsa.

Mer info:
https://www.totalteatern.se/agnes

Datum: 2019-11-22

Tid: 19:00

Plats: Uppsala, Reginateatern

Biljettinfo:

Biljettpris ännu ej fastställt